HVA?    PORTFOLIO    KONTAKT & CV
   Du er her:  Portfolio   :  Web
   

 

 
  PORTFOLIO: WEB
Nettsider designet og produsert alene eller i regi av et mellomledd eller arbeidsgiver, i sin helhet eller der jeg står for deler av design/produksjon. Det finnes nærmere informasjon
på de enkelte prosjektene.

Oversikten er under oppbygning. Sist oppdatert 4. April 2006

2005
2005
2004
2003
2003
2002
2002
2002
2001
2001
2000
Brand & Kaldheim
Itale AS (2005)

Kilen Brygge AS (2004)
Itale AS (2003)
Artistpartner AS
LaLine AS
Årvollskogen
Kilen Brygge AS (2002)
Bondevett.no

Tyrolerhus AS
Fountain Powerboats
   

Nettsider generelt, for både store og små selskaper, er et område under hyppig forandring og utvikling. Utvidelser, oppgraderinger, leverandørskifte, oppkjøp, konkurser og andre ting gjør at spesielt de eldre sidene ikke lenger finnes på nett i dag. Av den grunn har jeg valgt å ikke liste adresser til sidene. Jeg innehar fremdeles orginalene, så spør meg heller hvis det ønskes mer informasjon.